Reglement

Door hun inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan volgende regels :

 

 

  • Het verkeersreglement wordt strikt nageleefd.
  • Alle truckers gebruiken CB zender 1 om met elkaar te communiceren.
  • Enkel voertuigen en chauffeurs die volledig in orde zijn mogen deelnemen aan het konvooi.
  • Op de weg wordt er enkel gebruik gemaakt van de rechterrijstrook zodat het tegemoetkomend verkeer niet wordt gehinderd.
  • Enkel vervoer van personen op reglementaire wijze.
  • Er wordt ook geen afval zoals lege blikjes, papier, e.d. op de openbare weg gegooid.
  • Vermijd bruusk optrekken en afremmen om ongevallen of gevaarlijke situaties te voorkomen.
  • Verblind de tegenliggers niet met uw mist- of grootlichten.
  • Wees steeds hoffelijk tegenover andere weggebruikers.